meny

MAWIMA TEKNIK AB

Vår verksamhet ska genomsyras av kvalitet och miljöhänsyn.
Kundtillfredställelse är måttet på kvaliteten i våra prestationer.

Miljö:

Miljöarbetet ska vara förebyggande med ständiga förbättringar i verksamheten, där vi strävar efter miljöanpassade transportlösning och hushålla med energi, naturresurser samt så lite som möjligt använda icke förnyelsebara material.

Vara aktiva i miljöfrågor med kunder, leverantörer och andra intressenter.

Denna webbsida bygger på DATIQs Hemsida i en Låda