Vilka är vi?

MAWIMA TEKNIK AB startade 2010. Vi servar, besiktigar, reparerar och säljer reservdelar till det mesta inom sjukvård, hemvård och gym. Produkterna som vi servar/underhåller är bl.a. sjukvårdssängar, undersökningsbritsar, gynstolar, patientlyftar, rullande bord, operationsbord, assistansbord för operation, undersökningsstolar, kontorsstolar, rollatorer, rullstolar, gåbord, personalcyklar, höj & sänkbara skrivbord m.m. Vi gör också översyn på träningsutrustning till sjukgymnastik och gym, t.ex. löpband, träningscyklar, bänkpressar m.m.

Stor erfarenhet av service på sjukvård- & gymutrustning

Vi har stor erfarenhet i branschen, och utgår idag från Skåne, Göteborgs- samt Stockholmsregionen men utför arbete i större delen av syd- och mellan Sverige. Reservdelar säljer/levererar vi i hela landet.

Våren 2018 bestämde oss för att starta upp med försäljning och service av cyklar. Försäljningen och service bedrivs från vår befintliga lokal i Eslöv.
2019 började vi med försäljning av gymutrustning, och blev service partner till gym företag. Under 2020 har vi också börjat med försäljning av elmopeder klass 1.

Kvalitets- och miljöpolicy

Mawima Teknik utför service, besiktning och reservdelsförsäljning gällande utrustning för sjukvård, äldrevård samt gym. Vår verksamhet ska genomsyras av kvalitet och miljöhänsyn. En god kundtillfredsställelse är måttet på kvaliteten i våra prestationer. Genom tydliga mål, ett engagerat ledarskap och kunniga medarbetare skall vi arbeta förebyggande, och ständigt förbättra oss när det gäller miljöpåverkan, precision och kvalitetsnivå. Vi  är sedan 2019 ISO-certifierade för vårt systematiska arbete med kvalitet och miljö. ISO 9001 och ISO 14001.

Detta åstadkommer vi genom att:

  • löpande arbeta med att utveckla och bredda våra medarbetares kompetens och ta tillvara deras engagemang.
  • ha en öppenhet och aktiv dialog med våra medarbetare, kunder, leverantörer, samt berörda myndigheter gällande miljöfrågor och kvalitetsnivå
  • söka värdeskapande samarbeten med leverantörer och andra partners.
  • uppfylla kunders krav och tillämpliga författningskrav
  • verka för miljöanpassade transportlösningar
  • hushålla med energi och naturresurser, och i första hand välja förnyelsebara material.
  • återanvända material, och ha en hög andel återvinning av avfall
ISO
Logga